thu mua ps3 ps4 thu mua ps3 ps4 các loại

PS3

Thu mua PS3 cũ mới đời slim 30xx , Super Slim 40xx hệ JP US các loại .giá thu cao nhất :2,500,000 vnd

PS4

Thu mua PS4 cũ mới đời 12xx , slim 20xx hệ JP US các loại . Giá thu cao nhất : 5,500,000 vnd

PS4 Pro

Thu mua PS4 cũ mới đời Pro hệ JP US các loại . Giá thu cao nhất : 7,500,000 vnd
( Hotline : 0164.980.6078 )
//